על החברה
  פסולת אלקטרוניקה
  השמדת מדיה וציוד מסווג
  וידאו
  אולשק למען הסביבה
  מן העיתונות

  מכרות תמנע

  צור קשר
  english
השמדת מדיה וציוד מסווג

במטרה להיפטר מחומרי מדיה מסווגים שיצאו מכלל שימוש, קבוצת אולשק קולטת ציוד אלקטרוני ומחשבים לצורך גריסה והשמדה עבור חברות וגורמים שונים. ההשמדה מבוצעת בפיקוח מלא של נציגי החברות ועל פי דרישתם למידת הגריסה, גודל החלקיקים בגמר התהליך ואופן השימוש בפסולת המופקת.

בין השאר משתמשים בשירות השמדת מדיה מסווגת גורמים במערכת הביטחון, בנקים, חברות ביטוח, מפעלי היי-טק ועוד.


הרחקת פסולת מתכתהחברה רוכשת ומפנה פסולת מתכות, בעיקר מתכות "אל-ברזליות" מחברות ומפעלים. לחברה מערכת שירות ואיסוף פסולות הכוללת מכלי איסוף במפעלים ומערכת פינוי בתדירות התואמת את קצב הצבירה, על-פי צרכי המפעל.

קבוצת אולשק מציעה למפעלים פתרונות כוללים לאיסוף והרחקת כל סוגי הפסולות, ומשחררת אותם מכל מטרד תפעולי וסביבתי הקשורים בכך.


מחקר ופיתוחהחברה שוקדת באופן מתמיד על פיתוח תהליכים ואמצעים חדשניים לביצוע פעילות המחזור. בתוך כך פועלים בקבוצת אולשק על הרחבת הפעילות לתחומים שונים וחדשים כגון תחום ההיי-טק והמחשבים, וכן בתחום מיצוי תמיסות תעשייתיות.

לחברה קשרי ידע ושיתוף פעולה עם חברות בתחום המחזור מחו''ל, במטרה למצוא מענה הולם לצרכים המתפתחים והעתידיים של החברה האנושית במאה ה-21.

אולשק בשירות הסביבה

כל תהליכי המחזור שמבצעת קבוצת אולשק הם ידידותיים לסביבה, ומתקיימים בתיאום מלא ובאישור המשרד לאיכות הסביבה. כל כניסה לתחום פעילות חדש או הרחבה של פעילות קיימת נבחנים מראש מבחינה לוגיסטית, תפעולית וסביבתית, ומתבצעים רק לאחר קבלת אישור מהמשרד לאיכות הסביבה.

החברה נושאת בכל הרשיונות והאישורים הנדרשים:

  רשיון לעסק: עיסוק בתחום המחזור.
  רשיון רעלים: טיפול ועיסוק ברעלים.
  אישור המשרד לאיכות הסביבה: טיפול ומחזור פסולת אלקטרוניקה.
  תו תקן ISO 9002.