על החברה
  פסולת אלקטרוניקה
  השמדת מדיה וציוד מסווג
  וידאו
  אולשק למען הסביבה
  מן העיתונות

  מכרות תמנע

  צור קשר
  english
אולשק למען הסביבה

כל תהליכי המחזור שמבצעת קבוצת אולשק הם ידידותיים לסביבה, ומתקיימים בתיאום מלא ובאישור המשרד לאיכות הסביבה.
כל כניסה לתחום פעילות חדש או הרחבה של פעילות קיימת נבחנים מראש מבחינה לוגיסטית, תפעולית וסביבתית, ומתבצעים רק לאחר קבלת אישור מהמשרד לאיכות הסביבה.

החברה נושאת בכל הרשיונות והאישורים הנדרשים:
  רשיון לעסק: עיסוק בתחום המחזור.
  רשיון רעלים: טיפול ועיסוק ברעלים.
  אישור המשרד לאיכות הסביבה: לעיסוק בטיפול איסוף ומחזור.
  תו תקן ISO 9002.
  תו תקן ISO 14000.