על החברה
  פסולת אלקטרוניקה
  השמדת מדיה וציוד מסווג
  וידאו
  אולשק למען הסביבה
  מן העיתונות

  פוקס מנופים
  מכרות תמנע

  צור קשר
  english
וידאו

  תהליך מחזור פסולת אלקטרוניקה  שלב שני: גריסה  שלב אחרון: גריסה והפרדה סופית